Hướng dẫn lần chuỗi Mân Côi

Nguồn gốc của Chuỗi Mân Côi có từ năm 800, nhưng nó đã phát triển trong suốt nhiều thế kỷ dẫn đến Chuỗi Mân Côi mà chúng ta biết ngày nay. Chuỗi Mân Côi mời gọi chúng ta suy niệm thành kính về cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Dù cầu nguyện một mình hay với những người khác, chúng ta có thể dâng Chuỗi Mân Côi cho nhiều ý định, luôn luôn cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu.

Chuỗi Mân Côi, như chúng ta biết ngày nay, được chính Đức Trinh Nữ Maria trao cho Thánh Đa Minh thành Guzman vào năm 1214. Mẹ đã trao lại cho ngài để chống lại những kẻ lạc giáo và tội lỗi của thời đại, và Mẹ cũng nhờ ngài để dạy mọi người cách cầu nguyện và truyền bá lòng sùng kính này trên khắp thế giới. Truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi vẫn là trách nhiệm của mọi người Công giáo.

Kể từ thời điểm đó, các Kitô hữu cầu nguyện Chuỗi Mân Côi cùng với việc suy niệm về 15 mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giê-su và Đức Trinh Nữ Maria. Vào năm 2002, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giới thiệu thêm năm mầu nhiệm: [5 Sự Sáng]. Vì vậy, hiện tại, chúng ta đang chiêm ngắm về 20 mầu nhiệm. Không cần giới thiệu thêm, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách lần chuỗi Mân Côi. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện một một mầu nhiệm (hoặc 10 kinh Kính Mừng) mỗi ngày, cho đến khi bạn tăng cường sức rắn rỏi của mình. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

1. Để bắt đầu…

Hãy cầm Chuỗi Mân Côi trong tay và bắt đầu bằng Dấu Thánh Giá . Khi bạn làm Dấu Thánh Giá, hãy nói những lời sau: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.”

2. Sau đó, bạn sẽ sử dụng Cây Thánh giá ngay cuối Chuỗi Mân Côi của mình

Bạn sẽ đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ, cầm trên tay Cây Thánh giá, sau đó bạn cũng có thể đọc Kinh ăn năn tội (điều này là tùy chọn, nhưng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên làm như vậy).

 • Kinh Tin Kính của các Tông Đồ

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác ,xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các Thánh thông công.Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 • Kinh ăn năn tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

3. Các hạt mân côi

Lấy hạt đầu tiên của Chuỗi Mân Côi và bắt đầu bằng việc cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Ba hạt sau đó tượng trưng cho ba Kinh Kính Mừng . Theo truyền thống, chúng được thực hiện để gia tăng Đức tin, Đức Cậy và Đức Mến của những người lần hạt Mân Côi, và cầu nguyện theo ý định của Đức Thánh Cha. Nhóm những lời cầu nguyện này được kết thúc với Kinh Sáng Danh

 • Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

 • Kính mừng Maria

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 • Kinh Sáng Danh

Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen

4. Các Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi

Công bố với lòng tôn kính từng mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Theo truyền thống, các mầu nhiệm được cầu nguyện theo ngày trong tuần. Bắt đầu bằng việc loan báo mầu nhiệm tương ứng, sau đó là suy niệm về khoảnh khắc đó trong cuộc đời của Chúa chúng ta hoặc của Mẹ Maria. Đó không phải là một sự lặp lại đơn giản, mà là một cuộc hành trình thực sự qua các sự kiện chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Thánh Trinh Nữ Maria, đồng thời, chúng ta dâng lên, cảm ơn và cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ cho những ý định của chúng ta.

Rất hay:  Cách dạy trẻ 3 tuổi bướng bỉnh - Sakura Montessori

Sau khi đã loan báo mầu nhiệm, chúng ta cầu nguyện với một Kinh Lạy Cha sau đó là 10 Kinh Kính Mừng, và kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh. Sau Kinh Sáng Danh, chúng ta đọc Lời kinh Fatima

 • Lời kinh Fatima

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.”

 • Năm Sự Vui* (Thứ Hai và Thứ Bảy)

Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 • Năm Sự Thương* (Thứ Ba và Thứ Sáu)

Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. Thứ năm thì ngắm(gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 • Năm Sự Mừng* (Thứ 4 và Chủ nhật)

Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần. Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ. Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng.

 • Năm Sự Sáng* (Thứ Năm)

Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời. Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn. Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người. Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa.

Chúng ta hoàn thành Chuỗi Mân Côi sau khi đã cầu nguyện 5 mầu nhiệm tương ứng với mỗi ngày (hoặc sau khi hoàn thành một mầu nhiệm khi chúng ta cầu nguyện 10 Kinh Kính Mừng). Như một lời cầu nguyện cuối cùng, hãy cầm “huy chương” của Chuỗi Mân Côi và đọc *Kinh Lạy Nữ Vương* như một dấu hiệu ca ngợi và công nhận Mẹ của chúng ta.

 • Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

5. Cầu nguyện ở đâu?

Chúng tôi khuyên bạn nên lần hạt Mân Côi ở một nơi yên tĩnh, yên tĩnh để không bị gián đoạn. Điều tốt đẹp về Chuỗi Mân Côi là về cơ bản bạn có thể cầu nguyện ở bất cứ đâu: đi bộ một mình, ngồi trên ghế đá công viên trong khi chiêm ngưỡng thiên nhiên, hay lúc một mình trong phòng của bạn, với bạn bè trong một nhóm, trong giáo xứ của bạn, và một điều mà tôi yêu thích, đó là trước Thánh Thể.

Rất hay:  Công Thức Xoay Rubik 5X5 Đơn Giản Hiệu Quả Nhất, Cách Giải

6. Có nhiều loại Chuỗi Mân Côi khác nhau.

Bạn có biết rằng có nhiều hơn một loại Chuỗi Mân Côi không? Đúng rồi. Chuỗi Mân Côi nguyên thủy của Công giáo, mà Đức Thánh Trinh Nữ đã trao cho Thánh Đa Minh, có năm mươi hạt. Nhưng cũng có những Chuỗi Mân Côi “thập kỷ” tồn tại, như tên gọi của chúng, có 10 hạt và có thể được đeo quanh vòng tay của bạn. Do kích thước nhỏ, bạn có thể dễ dàng mang chúng đi khắp mọi nơi.

“Bạn biết rằng cầu nguyện là điều cần thiết, và bạn có thể làm như vậy bằng cách nhớ lại và xem xét những gì Chúa Giê-su đã làm và chịu đựng sự đau khổ cho chúng ta: Những Mầu nhiệm về thời thơ ấu của Ngài, về Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Ngài, và về Sự Phục sinh vinh hiển của Ngài.

“Chiêm ngắm “Mầu nhiệm” hay “thập kỷ” (10 Kinh Kính Mừng) của bạn, bạn được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn bạn từ bên trong, dẫn bạn đến việc noi gương Chúa Giêsu gần gũi hơn bằng cách khiến bạn cầu nguyện thường xuyên với Đức Maria, và trên hết, là noi gương Đức Maria.” – Thánh Gioan Phaolô II

Nguồn: https://catholic-link.org/pray-rosary-visual-guide/