Hướng Dẫn Thắt, Tháo Khăn Quàng đỏ Thi Nghi Thức đội

Hướng dẫn thắt, tháo khăn quàng đỏ thi nghi thức đội

Hướng dẫn thắt, tháo khăn quàng đỏ – Thực hành nghi thức đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – www.nhatruong.vn – 0968.315.379Thắt khăn quàng đỏ:-Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn lại khoảng 15 cm, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải.- Vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên trên kéo ra phía ngoài.- Lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải.- Thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải khăn trên và dưới xoè ra, sửa nút khăn vuông vắn,bẻ cổ áo xuống.

Hướng dẫn tháo khăn quàng:

1. Khái niệm:- Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.- Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội.

2. Một số nội dung của Nghi thức Đội:2.1 Yêu cầu đối với đội viên- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống.- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.- Chào kiểu đội viên TNTP.- Biết các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ.- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.- Thực hiện các động tác trong đội hình và nghi lễ của Đội.- Biết 3 bài trống của Đội.

Rất hay:  Công thức tính diện tích tam giác: Vuông, Cân, Đều, Thường

2.2 Đội hình , đội ngũ đơn vị- Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.

2.3 Nghi lễ của Đội- Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại hội Đội.

2.4 Nghi thức dành cho phụ trách- Phụ trách quàng khăn đỏ khi sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên :3.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống- Khẩu lệnh: Quốc ca! Đội ca!

3.2. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ- Khẩu lệnh: Tháo khăn! Thắt khăn!

3.3. Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong- Khẩu lệnh: Chào! – Thôi!Chào cờ, chào!.

3.4. Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ- Khẩu lệnh cầm cờ: Nghiêm! Nghỉ!- Khẩu lệnh giương cờ: Chào cờ, chào! Giương cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)- Khẩu lệnh vác cờ: Vác cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)- Khẩu lệnh kéo cờ: Chào cờ, chào!

3.5. Hô đáp khẩu hiệu Đội- Khẩu hiệu: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!”

3.6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di độnga> Các động tác tại chỗ- Khẩu lệnh tư thế nghiêm, tư thế nghỉ: Nghiêm! Nghỉ!- Khẩu lệnh quay phải, quay trái, quay đằng sau: Bên phải, quay! Bên trái, quay! Đằng sau, quay!- Khẩu lệnh dậm chân tại chỗ: Dậm chân, dậm! Đứng lại, đứng!- Khẩu lệnh chạy tại chỗ: Chạy tại chỗ, chạy! Đứng lại,đứng!

Rất hay:  Gợi Ý Top 19 price premium là gì [Hay Lắm Luôn]

b> Các động tác di động- Khẩu lệnh tiến, lùi, sang phải, sang trái: Tiến (n) bước, bước! Lùi (n) bước, bước! Sang phải (n) bước, bước! Sang trái (n) bước, bước!- Khẩu lệnh đi đều: Đi đều, bước! Đứng lại, đứng!- Khẩu lệnh chạy đều: Chạy đều, chạy! Đứng lại, đứng!- Khẩu lệnh dừng để quy định đội hình khi đang đi đều hoặc chạy đều:Vòng bên trái (phải) – bước!Vòng bên trái (phải) – chạy!Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – bước!Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – chạy!

3.7. Đánh trống- Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định: Trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng.

4. Cách thực hiện yêu cầu đối với đội viên :4.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống