Bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới hiện nay!

Hiện nay, vấn đề sai phạm không chỉ xảy ra đối với Đảng viên mà còn áp dụng cho từng cá nhân. Bản tự kiểm điểm cá nhân là một phương tiện để tự đánh giá khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân trong một sự việc cụ thể. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản kiểm điểm Đảng viên và bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất để giúp khách hàng.

Bản tự kiểm điểm cá nhân phổ biến được sử dụng cho giáo viên, công chức, học sinh và sinh viên khi cần tổng kết hoạt động chuyên môn, quá trình tu dưỡng đạo đức trong một khoảng thời gian nhất định như một quý, một tháng hay một năm. Bản kiểm điểm cá nhân cũng giúp cá nhân đánh giá năng lực của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm và sửa chữa.

XEM THÊM:Bộ luật lao động 2022, bộ luật số 45/2019/qh14 mới nhất 2023

Dưới đây là cách viết bản kiểm điểm cá nhân cụ thể, chi tiết.

Quy định về tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

Mục đích kiểm điểm đảng viên

Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm là để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự đánh giá, tự sửa lại mình. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, việc kiểm điểm còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Khi thực hiện kiểm điểm, cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục. Kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, và kết quả kiểm điểm của cá nhân được dùng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Việc đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả cũng cần được thực hiện. Đồng thời, cần gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới hiện nay!
Bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới hiện nay!

Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên

– Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

– Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

Rất hay:  15 Mẫu làm con vật bằng đất nặn cho bé siêu đáng yêu

– Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

XEM THÊM: Không nhớ số số bảo hiểm xã hội phải làm thế nào?

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn cách viết mẫu này như sau

ĐẢNG BỘ …………

————————

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————-

CHI BỘ: ……………… Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM ………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ Đảng: Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Chức vụ chính quyền: (nếu có)…………………………….

Chức vụ đoàn thể: (nếu có)…………………………………

Đơn vị công tác: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:………… (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Rất hay:  Bật Mí Top 10+ xích quỷ là gì [Triệu View]

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

Rất hay:  Tổng hợp kinh nghiệm bán hàng trên Facebook cho người mới bắt

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng: ……………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:…………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Mẫu bản tự kiển điểm cá nhân

Ngoài ra, bên cạnh mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên, khách hàng có thể tham khảo Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân áp dụng trong mọi đối tượng, được đội ngũ luật sư, các chuyên viên của công ty luật Minh Khuê biên soạn, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: (ghi rõ họ và tên của người viết bản tự kiểm điểm) ……

Sinh ngày: ….. tháng …… năm……..

Số Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân: ……………

Cấp ngày: ……. tháng …… năm…………. tại…………………….

Hiện đang cư trú tại địa chỉ (ghi rõ địa chỉ nhà, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):…

Hiện nay, tôi đang làm việc tại Bộ phận: ………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………….

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau: (Trình bày nội dung sự việc xảy ra)

………………………………………………………………………………..

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi tự nhận thấy bản thân mình có lỗi (Trình bày rõ lý do) ……

……………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên: ……………………

……………………………………………………………………

Hậu quả: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật: …

Tôi hứa lần sau không sẽ không vi phạm: …………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm.

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng đài tư vấn pháp luật dành cho Đảng Viên

Mọi vướng mắc pháp lý của Đảng Viên hay người dân liên quan đến các vấn đề pháp lý như:

+ Điều kiện kết nạp Viện;

+ Kỷ luật, khen thưởng Đảng Viên;

+ Khai trừ Đảng Viên;

+ Thủ tục xin ra khỏi đảng;

Rất mong sớm nhận được hợp tác của khách hàng!

XEM THÊM: Bằng b2 lái xe gì? Điểm khác nhau bằng lái B1 ra sao?

Trân trọng cảm ơn./.

Trên đây Vanluat.vn đã gửi tới các bạn Bản tự kiểm điểm cá nhân 2023 dành cho các cá nhân lập ra để nêu lên những khuyết điểm, những điểm làm chưa tốt và hướng phấn đấu để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới

#Viết bản kiểm điểm cá nhân#Bản kiểm điểm cá nhân 2022#bản kiểm điểm cá nhân năm học 2019-2023#Bản kiểm điểm cá nhân của Đảng viên năm 2022#Tại bản kiểm điểm cá nhân#Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022#Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2023#Bản kiểm điểm cá nhân công chức