Đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 như thế nào?

Cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 thực hiện thế nào, khác gì so với cách đánh giá cũ? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của HieuLuat.

Chào bạn, Điều 2 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định lộ trình đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư này như sau:

– Từ năm học 2020-2021 áp dụng đối với lớp 1.

– Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

– Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3.

– Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.

– Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.

Như vậy trong năm học 2022 – 2023, việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 được thực hiện với các khối lớp 1, 2, 3. Khối lớp 4, 5 vẫn thực hiện theo quy định cũ.

Quy định về việc đánh giá xếp loại định kỳ học sinh tiểu học

Điều 7 Thông tư 27 quy định về thời gian đánh giá học sinh tiểu học ở các thời điểm:

– Giữa học kỳ I

– Cuối học kỳ I;

– Giữa học kỳ II;

– Cuối năm học.

Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục

Giáo viên dạy môn học đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức:

  • Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập, thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
  • Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;
  • Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.
Rất hay:  Có những cách làm giá đỗ nào nhanh, hiệu quả nhất? - dReviews

Vào cuối học kỳ I và cuối năm học thì có bài kiểm tra định kỳ đối với các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ; Đối với lớp 4, lớp 5 (áp dụng từ năm học 2023-2024; 2024 – 2025): Vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán.

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Tuy nhiên, nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên thì giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 đã có nhiều sự thay đổi so với trước.

Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, đánh giá học sinh theo các mức sau thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh:

  • Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.
  • Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, có biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.
  • Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục và biểu hiện chưa rõ.

Đánh giá kết quả giáo dục học sinh

Khoản 2 Điều 9, vào cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện sẽ thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

Rất hay:  Làm thế nào để kết nối smartphone Android với máy in để in tài liệu?

Mức độ

Tiêu chuẩn

Hoàn thành xuất sắc

+ Có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt;

+ Các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt;

+ Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

Hoàn thành tốt

+ Chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt;

+ Các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt;

+ Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

Hoàn thành

+ Chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; + Các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt;

+ Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

Chưa hoàn thành

Những học sinh không thuộc các đối tượng trên

  • Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc: Học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;
  • Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.
  • Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.
  • Học sinh có thành tích đặc biệt: được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Các khối lớp 4, lớp 5 vẫn thực hiện đánh giá, nhận xét theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Theo đó, khen thưởng cuối năm học:

Rất hay:  Cách kích hoạt thẻ ATM Bidv bằng tin nhắn điện thoại, mã ở đâu?

– Đối với học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện:

+ Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt,

+ Các năng lực, phẩm chất đạt Tốt;

+ Bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên. – Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận; – Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học. Ngoài ra, học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học khuyết tật hiện nay

Điều 8 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh ở trường, lớp dành cho người khuyết tật.

Theo đó, học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hòa nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật thì được đánh giá như đối với học sinh không khuyết tật; tuy nhiên sẽ có điều chỉnh yêu cầu sao cho phù hợp với dạng, mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt: Đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

Học sinh học ở các lớp dành cho người khuyết tật: Đánh giá học sinh căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên qua các buổi học tại lớp dành cho người khuyết tật và kết quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt. Trên đây là thông tin giải đáp cho vấn đề đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả có thể liên hệ với các chuyên gia pháp lý của chúng tôi qua hotline 19006199 để được hỗ trợ.