Rất Hay Top 10+ nghĩa vụ quân sự tiếng anh là gì ? Đầy đủ nhất

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân ( khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự). Trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ, người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Về xử phạt hành chính

Theo quy định của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, thì các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

“Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định;

c) Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định;

d) Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vào ngạch dự bị đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

c) Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Về xử lý hình sự

Người có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 332, Điều 333 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Rất hay:  Cách xem ai vào Facebook của mình nhiều nhất bằng điện thoại

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 333. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Lôi kéo người khác phạm tội”.

Dương Công Luyện

Top 15 nghĩa vụ quân sự tiếng anh là gì viết bởi Cosy

Khám nghĩa vụ quân sự tiếng Anh là gì? [Cập nhật 2023]

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.59 (483 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
 • Nội Dung: 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án …

C2captientlhp.edu.vn

 • Tác giả: c2captientlhp.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 4.42 (524 vote)
 • Tóm tắt: Thông tin và kiến thức về chủ đề nghĩa vụ quân sự tiếng anh là gì hay nhất do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.
 • Nội Dung: 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án …

Thế chấp tài sản – biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 4.29 (207 vote)
 • Tóm tắt: Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”. Tức là bên thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực …
 • Nội Dung: 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án …

Luật Nghĩa vụ quân sự tiếng Anh: Law on Military service

 • Tác giả: tracuuphapluat.info
 • Ngày đăng: 01/08/2023
 • Đánh giá: 4.04 (284 vote)
 • Tóm tắt: Luật Nghĩa vụ quân sự tiếng Anh: Law on Military service … Pursuant to the Constitution of Socialist Republic of Vietnam;. The National Assembly …
 • Nội Dung: 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án …
Rất hay:  Công thức tính diện tích hình tròn & chu vi hình tròn - Kiến Guru

Học ngay bộ từ vựng tiếng Anh về quân đội trong 5 phút

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2023
 • Đánh giá: 3.93 (297 vote)
 • Tóm tắt: Cùng học bộ từ vựng tiếng Anh về quân đội dưới đây để tìm hiểu xem Quân đội Nhân dân Việt Nam có những cấp, chức vụ như thế nào nhé! Company (military): đại đội …
 • Nội Dung: Trên đây Step Up đã tổng hợp những từ vựng tiếng Anh về quân đội. Hy vọng bài viết đã mang tới cho các bạn thêm kiến thức về chủ đề thú vị này. Hãy tự làm cho mình một cuốn sổ ghi chú từ vựng nhỏ xinh để có thể lấy ra ôn tập bất cứ lúc nào nhé. Step …

Người đạt chỉ số sức khỏe loại 4 có đi nghĩa vụ quân sự được không?

 • Tác giả: medlatec.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 3.61 (258 vote)
 • Tóm tắt: Nhập ngũ và phục vụ cho tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng đối với mỗi công dân Việt Nam. Để tham gia vào hàng ngũ của quân đội nhân dân, chúng ta …
 • Nội Dung: Sau khi kiểm tra kỹ càng, những công dân đạt tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe, độ tuổi sẽ được phép tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho quốc gia. Nếu muốn đứng trong hàng ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ cao cả của một công dân, bạn hãy rèn …

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

 • Tác giả: phenikaa-uni.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.59 (521 vote)
 • Tóm tắt: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ. (Dành cho nam sinh viên). Sinh viên cần làm các thủ tục sau để thực hiện việc di chuyển Nghĩa vụ quân sự.
 • Nội Dung: Sau khi kiểm tra kỹ càng, những công dân đạt tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe, độ tuổi sẽ được phép tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho quốc gia. Nếu muốn đứng trong hàng ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ cao cả của một công dân, bạn hãy rèn …

Nghĩa vụ quân sự Tiếng Anh là gì – DOL Dictionary

 • Tác giả: tudien.dolenglish.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Đánh giá: 3.26 (465 vote)
 • Tóm tắt: nghĩa vụ quân sự kèm nghĩa tiếng anh military service, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan.
 • Nội Dung: Sau khi kiểm tra kỹ càng, những công dân đạt tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe, độ tuổi sẽ được phép tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho quốc gia. Nếu muốn đứng trong hàng ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ cao cả của một công dân, bạn hãy rèn …

nghĩa vụ quân sự trong Tiếng Anh là gì?

 • Tác giả: englishsticky.com
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.01 (401 vote)
 • Tóm tắt: Từ điển Việt Anh – VNE. nghĩa vụ quân sự. military obligations or duties, military service. Học từ vựng tiếng anh: icon. Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh.
 • Nội Dung: Sau khi kiểm tra kỹ càng, những công dân đạt tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe, độ tuổi sẽ được phép tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho quốc gia. Nếu muốn đứng trong hàng ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ cao cả của một công dân, bạn hãy rèn …
Rất hay:  Top 5 cách vượt qua buổi phỏng vấn khi chưa có kinh nghiệm

Đại sứ quán và
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

 • Tác giả: vn.usembassy.gov
 • Ngày đăng: 04/27/2023
 • Đánh giá: 2.92 (119 vote)
 • Tóm tắt: Quý vị cũng có thể đọc thêm tài liệu và hướng dẫn trên trang web Đăng ký Nghĩa vụ quân sự trực tuyến. Bản dịch. English. Các nguồn Thông tin thêm. Đăng …
 • Nội Dung: Sau khi kiểm tra kỹ càng, những công dân đạt tiêu chuẩn về thể lực, sức khỏe, độ tuổi sẽ được phép tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ cho quốc gia. Nếu muốn đứng trong hàng ngũ quân đội và thực hiện nghĩa vụ cao cả của một công dân, bạn hãy rèn …

Người chuyển giới có đi nghĩa vụ quân sự không?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2022
 • Đánh giá: 2.86 (109 vote)
 • Tóm tắt: Thế tư liệu sản xuất là gì? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu ý nghĩa khái niệm này. 05/05/2023 …
 • Nội Dung: Không chỉ phải chịu xử phạt vi phạm hành chính, hành vi trốn nghĩa vụ quân sự nếu nghiêm trọng là một tội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Cụ thể, theo Điều 332 Bộ luật Hình sự về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, mức phạt tù khi trốn nghĩa vụ …

"nghĩa vụ quân sự" tiếng anh là gì?

 • Tác giả: englishteststore.net
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.68 (97 vote)
 • Tóm tắt: Nghĩa vụ quân sự tiếng anh đó là: military obligations/duties; military service. Answered 7 years ago. Rossy. Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên …
 • Nội Dung: Không chỉ phải chịu xử phạt vi phạm hành chính, hành vi trốn nghĩa vụ quân sự nếu nghiêm trọng là một tội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Cụ thể, theo Điều 332 Bộ luật Hình sự về Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, mức phạt tù khi trốn nghĩa vụ …

Nghĩa vụ quân sự là gì? Đi nghĩa vụ quân sự làm những gì?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.55 (173 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, có thể hiểu nghĩa vụ quân sự (quân dịch) là nghĩa vụ về quốc phòng mà công dân cần thực hiện trong quân đội dưới hình thức phục vụ tại …
 • Nội Dung: Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế …

302 Found

 • Tác giả: qdnd.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2023
 • Đánh giá: 2.4 (161 vote)
 • Tóm tắt: Báo QĐND – cơ quan của QUTW và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và NDVN. Tin quân đội, Quốc phòng, LLVT, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, …
 • Nội Dung: Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế …

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BẮT BUỘC Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 2.43 (62 vote)
 • Tóm tắt: Ở phần lớn các nước, nghĩa vụ quân sự bắt buộc không áp dụng đối với phụ nữ. · In most countries, compulsory military service doesn’t apply to women.
 • Nội Dung: Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế …