Hướng dẫn scan trên máy in HP LaserJet Pro MFP M428

Video Cách scan trên máy in

Quét bằng phần mềm HP Scan (Windows)

Dùng phần mềm HP Scan để bắt đầu quét từ phần mềm trên máy tính. Bạn có thể lưu hình ảnh đã quét thành một tập tin hoặc gửi tập tin này đến một ứng dụng phần mềm khác.

1. Mở HP Printer Assistant (Trợ lý máy in HP).

  • Windows 10: Từ menu Start (Bắt đầu), nhấp vào All Apps (Tất cả ứng dụng), nhấp vào HP và chọn tên máy in HP LaserJet Pro M428.
  • Windows 8.1: Nhấp vào mũi tên xuống ở góc dưới bên trái màn hình Start (Bắt đầu) và chọn tên máy in.
  • Windows 8: Nhấp chuột phải vào khu vực trống trên màn hình Start (Bắt đầu), nhấp All Apps (Tất cả ứng dụng) trên thanh ứng dụng, rồi chọn tên máy in.
  • Windows 7: Từ màn hình nền của máy tính, nhấp vào Start (Bắt đầu), chọn All Programs (Tất cả chương trình), nhấp vào HP, nhấp vào thư mục dành cho máy in, rồi chọn tên máy in.

2. Trong HP Printer Assistant (Trợ lý máy in HP), chọn Scan (Quét) và chọn Scan a Document or Photo (Quét tài liệu hoặc ảnh).

Rất hay:  Cách chia sẻ file Google Drive với 3 kiểu cần phân biệt - Lucid Gen

3. Điều chỉnh các cài đặt theo mong muốn của bạn.

4. Nhấp vào Scan (Quét).

Máy in đa năng HP MFP M428fdn

Quét vào thư mục mạng (Scan to Network Folder)

Dùng bảng điều khiển của máy in để quét tài liệu và lưu tài liệu đó vào một thư mục trên mạng.Để dùng tính năng này, máy in phải được kết nối với mạng và tính năng Scan to Network Folder (Quét vào thư mục mạng)

1. Nạp tài liệu vào khay nạp tài liệu hoặc trên mặt kính của máy sau đó làm theo các chỉ báo trên máy in HP LaserJet Pro M428.

2. Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển máy in, chạm vào biểu tượng Scan (Quét) và chạm vào biểu tượng Network Folder (Thư mục mạng).

3. Trong danh sách các thư mục mạng, chọn thư mục mà bạn muốn lưu tài liệu.

4. Nếu được gợi ý, hãy nhập mã PIN.

5. Chọn một loại tập tin từ danh sách Save as (Lưu dưới dạng).

6. Chạm vào Filename (Tên tập tin) và sử dụng bàn phím gán cho tên tập tin đã quét. Chọn Done (Xong).

7. Nếu bạn muốn xem trước tiến trình quét hoặc thay đổi các tùy chọn quét, hãy thực hiện các bước sau đây:

  • Để xem trước tiến trình quét hãy chạm vào biểu tượng Preview (Xem trước).
  • Đối với các tùy chọn quét bổ sung, chạm vào biểu tượng Settings (Cài đặt).

Quét vào máy tính (Windows)

Sử dụng tính năng này để quét trực tiếp vào máy tính từ bảng điều khiển của máy in HP LaserJet Pro M428. Tính năng này chỉ khả dụng trên Windows.

Rất hay:  Cách Lắp Quạt Trần Panasonic 5 Cánh - 1FIX

Trước khi quét vào máy tính, đảm bảo bạn đã cài đặt phần mềm máy in HP được khuyến nghị. Máy in và máy tính phải được kết nối và đang bật. Phần mềm máy in phải chạy trước khi bạn quét.

1. Nạp tài liệu vào khay nạp tài liệu hoặc trên mặt kính của máy sau đó làm theo các chỉ báo trên máy in.

2. Từ Màn hình chính trên bảng điều khiển của máy in, chạm vào biểu tượng Scan (Quét).

3. Vuốt bên phải và chạm vào biểu tượng Computer (Máy tính).

4. Chọn máy tính mà bạn muốn quét vào.

5. Kiểm tra để đảm bảo Scan Shortcut (Lối tắt quét) là tùy chọn bạn muốn sử dụng, hoặc chạm vào Scan Shortcut (Lối tắt quét) để chọn một tùy chọn quét khác.

6. Nếu bạn đang sử dụng khay nạp tài liệu tự động (ADF) và tài liệu gốc của bạn là một mặt, hãy chạm vào bên trái của thanh trượt Original 2-sided (2 mặt gốc) để di chuyển đến vị trí off (tắt).

7. Để chọn thêm tùy chọn quét bất kỳ, hãy chạm vào biểu tượng Settings (Cài đặt).

8. Chạm vào Send (Gửi) hoặc Start Scan (Bắt đầu quét).

iScan – đơn vị hàng đầu về dịch vụ máy văn phòng.

  • Cho thuê máy in
  • Cho thuê máy scan
  • Cho thuê máy photocopy
  • Cho thuê máy lọc nước cao cấp
  • Cho thuê máy lọc không khí cao cấp