Cách gỡ cài đặt phần mềm iOS hoặc iPadOS thử nghiệm

Để xóa ngay bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển, bạn cần xóa và khôi phục thiết bị. Sau đó, nếu đã lưu trữ bản sao lưu, bạn có thể thiết lập lại thiết bị từ bản sao lưu đó.

Lưu ý rằng các bản sao lưu được tạo trong khi sử dụng phần mềm thử nghiệm có thể không tương thích với các phiên bản iOS hoặc iPadOS cũ hơn. Nếu chưa tạo bản sao lưu cũ hơn bằng phiên bản iOS hoặc iPadOS hiện tại, bạn có thể không khôi phục được thiết bị bằng bản sao lưu gần đây nhất.

 1. Đảm bảo máy Mac đang chạy phiên bản macOS mới nhất hoặc phiên bản iTunes mới nhất.
 2. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính, sau đó chuyển thiết bị sang chế độ khôi phục theo các bước sau:
  • Đối với iPad không có nút Home: Nhấn rồi nhả nhanh nút âm lượng gần nút nguồn. Nhấn và nhả nhanh nút âm lượng ở xa nút nguồn. Nhấn giữ nút nguồn cho đến khi iPad bắt đầu khởi động lại. Nếu không chắc chắn, hãy xem các nút cần nhấn để khởi động lại iPad. Tiếp tục giữ nút trên cùng cho đến khi iPad chuyển sang chế độ khôi phục.
  • Đối với iPhone 8 trở lên: Nhấn rồi nhả nhanh nút tăng âm lượng. Nhấn rồi nhả nhanh nút giảm âm lượng. Sau đó, nhấn và giữ nút bên cho đến khi bạn thấy màn hình chế độ khôi phục.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus hoặc iPod touch (thế hệ thứ 7): Nhấn và giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút giảm âm lượng. Đừng nhả các nút khi bạn thấy logo Apple. Tiếp tục giữ cả hai nút cho đến khi bạn thấy màn hình chế độ khôi phục.
  • Đối với iPhone 6s trở xuống, iPad có nút Home hoặc iPod touch (thế hệ thứ 6 xuống): Nhấn và giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home. Đừng nhả các nút khi bạn thấy logo Apple. Tiếp tục giữ cả hai nút cho đến khi bạn thấy màn hình chế độ khôi phục.
 3. Bấm vào tùy chọn Khôi phục khi tùy chọn này xuất hiện. Thao tác này sẽ xóa thiết bị của bạn và cài đặt phiên bản iOS hoặc iPadOS không phải thử nghiệm hiện tại. Nếu quá trình tải về mất hơn 15 phút và thiết bị của bạn thoát khỏi màn hình chế độ khôi phục, hãy để quá trình tải về kết thúc, sau đó lặp lại bước 2.
 4. Chờ quy trình khôi phục kết thúc. Nếu được hỏi, hãy nhập ID Apple và mật khẩu của bạn để tắt Khóa kích hoạt. Nếu quy trình khôi phục không kết thúc, hãy tìm hiểu những việc cần làm.
Rất hay:  14 cách tăng tốc độ sạc pin điện thoại giúp sạc nhanh hiệu quả

Khi kết thúc quy trình khôi phục, bạn có thể thiết lập thiết bị của mình từ bản sao lưu đã lưu trữ. Bản sao lưu này phải từ phiên bản iOS hoặc iPadOS cũ hơn.

Nếu bạn sao lưu một thiết bị đang chạy iOS hoặc iPadOS thử nghiệm vào iCloud hoặc máy tính, bản sao lưu sẽ không hoạt động với các phiên bản iOS hoặc iPadOS cũ hơn. Ví dụ, nếu bạn quay về iOS 11.4.1 từ iOS 12 thử nghiệm, không thể khôi phục bản sao lưu đã tạo khi sử dụng iOS thử nghiệm. Thay vào đó, hãy khôi phục từ bản sao lưu mà bạn đã tạo trước khi cài đặt iOS hoặc iPadOS thử nghiệm.