Hàm IRR trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Trong các hàm tài chính của Excel, người dùng không thể không biết đến hàm IRR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền. Vậy cấu trúc hàm và cách dùng hàm IRR thế nào? Xin mời bạn đọc tham khảo bài viết bên dưới nhé.

Hàm IRR trong Excel

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là gì?

Trong tài chính doanh nghiệp, Tỷ suất hoàn vốn nội bộ -IRR (Internal Rate of Return) là một tỉ lệ lợi nhuận được sử dụng trong việc lập ngân sách vốn để đo lường và so sánh các lợi nhuận đầu tư. Cụ thể hơn đó là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng của các chi phí (dòng tiền âm) đầu tư bằng giá trị hiện tại ròng của các lợi ích (dòng tiền dương) đầu tư.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ thường được sử dụng để đánh giá mức độ cần thiết của đầu tư hoặc dự án. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của một dự án càng cao, mong muốn để thực hiện dự án càng nhiều. Giả sử tất cả các dự án yêu cầu cùng một số tiền đầu tư, dự án với mức IRR cao nhất sẽ được xem là tốt nhất và thực hiện đầu tiên.

Công thức tính IRR:

(NPV = sumlimits_{t = 1}^n {frac{{{C_t}}}{{{{(1 + r)}^t}}}} – {C_0} = 0)

Trong đó:

 • t: là thời gian tính dòng tiền.
 • n: là tổng thời gian thực hiện dự án.
 • r: là tỉ lệ chiết khấu (IRR).
 • ({{C_t}}): là dòng tiền thuần tại thời gian t.
 • ({{C_0}}): là chi phí ban đầu để thực hiện dự án.
Rất hay:  Thuốc tăng chiều cao của nhật GH Creation EX (270v)

Ví dụ cụ thể: Nếu một dự án đầu tư có thể đưa ra bởi trình tự của dòng tiền.

Năm (n)

Dòng tiền ({{C_n}})

0

-4000

1

1200

2

1410

3

1875

4

1050

Sau đó IRR được cho bởi công thức:

(NPV = – 4000 + frac{{1200}}{{{{(1 + r)}^1}}} + frac{{1410}}{{{{(1 + r)}^2}}} + frac{{1875}}{{{{(1 + r)}^3}}} + frac{{1050}}{{{{(1 + r)}^4}}} = 0)

Trong trường hợp này, sau 4 năm, tỷ suất hoàn vốn r=14.3%.

Cấu trúc hàm và cách sử dụng

Nắm bắt được nhu cầu của người sử dụng, Excel đã cho ra công thức tính toán cho hàm IRR nhanh gọn.

Cấu trúc hàm: = IRR(values, [guess]).

Trong đó:

 • IRR: Là tên hàm dùng để tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
 • Values: Giá trị bắt buộc.Là một mảng hoặc các tham chiếu đến các ô có chứa số liệu của dòng tiền ({{C_n}}).
 • Guess: Một con số % ước lượng gần với kết quả của IRR(). Giá trị tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 10%.

Lưu ý:

 • Value phải chứa ít nhất một giá trị âm, đó chính là thể hiện cho chi phí ban đầu của dự án.
 • Các giá trị của Value phải nhập đúng trình tự thời gian của dòng tiền thì mới cho kết quả đúng.
 • Nếu như Value chứa một hoặc một số dữ liệu không phải là số, Hàm sẽ bỏ qua các giá trị đó không tính toán.
 • Hàm IRR sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! nếu như bạn không có ít nhất một giá trị âm trong chuỗi Value hoặc không tìm thấy kết quả có ý nghĩa sau 20 lần thử.
 • Trong trường hợp hàm IRR trả về lỗi giá trị #NUM! hoặc nếu kết quả không xấp xỉ giá trị mong đợi, bạn hãy thử lại với một giá trị guess khác.
 • Hàm IRR có quan hệ mật thiết với hàm NPV, vì tỷ suất mà hàm IRR trả về chính là lãi suất làm sao để NPV=0.
Rất hay:  Cách tính thống kê trên máy tính fx 580vn plus

Ví dụ minh họa

Với ví dụ trên, nếu như bạn sử dụng công thức tính toán thủ công, sẽ mất rất nhiều thời gian để giải bài toán này. Nhưng nếu bạn sử dụng Excel, kết quả thu được chỉ sau 1s, thậm chí bạn có thể tính toán tỷ suất hoàn vốn sau 1 năm, 2 năm,3 năm…

Bạn nhập bảng dữ liệu trên vào trang tính:

Bảng dữ liệu trên trang tính

Excel sẽ tính tỷ suất hoàn vốn sau bất kì năm mà bạn cần.

Ngoài ra bạn có thể nhập số vào hàm IRR, bạn gõ một ô bất kì trong bảng tính Excel =IRR({-4000,1200,1410,1875,1050},10%). Kết quả thu được vẫn là 14.3%.

Chúc các bạn thành công!