Sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị nào đã được xác lập ở nhật bản?

Sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục,.. Vậy sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị nào đã được xác lập ở nhật bản là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: Sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị nào đã được xác lập ở nhật bản

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Chế độ Cộng hòa đại nghị

D. Chế độ Cộng hòa Tổng thống

Đáp án đúng là đáp án B: sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị quân chủ lập hiến đã được xác lập ở nhật bản.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa. ở Nhật Bản, đứng đâu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển mạnh vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 1 – 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục,.. Cụ thể các cải cách mà Thiên hoàng Minh Trị đưa ra như sau:

Rất hay:  Mail merge là gì? Hướng dẫn cách sử dụng mail merge để trộn thư

+ Về chính trị : Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hoá đóng vai trò quan trọng, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.

Hiến pháp 1889 của Nhật Bản đã xác định thể chế chính trị ở Nhật Bản là chế độ quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là nguyên thủ tối cao, có quyền hạn rất lớn. Quốc hội gồm 2 viện là thượng viện và hạ viện.

+ Về kinh tế : Chính phủ đã thi hành các chính sách thống nhất tiên tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tâng, đường sá, cầu cống…

+ Về quân sự : Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu chiến được chứ trọng phát triển, tiến hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời chuyên gia quân sự nước ngoài

+ Về giáo dục : Chính phủ thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây…

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị nào đã được xác lập ở nhật bản là đáp án B. sau cuộc duy tân minh trị, thể chế chính trị quân chủ lập hiến đã được xác lập ở nhật bản.

Rất hay:  Dạ Hương